23. Oktobar 2013

Biljana Trifunović

Kontakt: biljana@ifa.co.rs

Rođena u Beogradu. Diplomirani je ekonomista, sa bogatom biografijom iz oblasti realne ekonomije.

Suvlasnica i direktorka IFA – INTERNACIONAL FINANCIAL AGENCY d.o.o. Piše stručni blog www.biljanatrifunovicifa.com. Predavač je iz oblasti spoljne trgovine i deviznog poslovanje. Redovno drži treninge u PK Beograd, RPK Novi Sad i RPK Čačak kao i u organizaciji firme „IFA“ d.o.o., Beograd. Za veliki broj domaćih i stranih kompanija pruža konsalting usluge iz oblasti spoljne trgovine i deviznog poslovanja, sa posebnim naglaskom na aktivno oplemenjivanje i reeksportnu doradu.

Radila je u „Privrednom Pregledu“, kao dnevni novinar u periodu 1986-1990. godine. Pri tome, i dalje je ostala u struci, radila je kao ekonomski novinar, pratila Saveznu skupštinu Jugoslavije, SIV, poslovne banke, kao i privredu.

« nazad