10. Jul 2011

Programi mentorstva

Mentorstvo je odnos koji ljudima pruža mogućnost da podele svoje profesionalne veštine i iskustva, da rastu i razvijaju se u tom procesu. Uspešni programi mentorstva su prilagođeni potrebama i zahtevima svakog mentorskog para ili grupe.

Uspeh mentorstva je takođe zavisi i od kompatibilnosti mentorskog para; neophodno je da postoji obostrana želja i mentora i mentorisanog lica da se postigne uspeh .