27. Decembar 2013

Novogodišnji koktel poslovnih žena

Udruženje poslovnih žena Srbije je  u Matici iseljenika i Srba priredilo novogodišnji koktel. Dr Sanja Popović Pantić, predsednica UPŽ-a, sumirala je postignute rezultate protekle godine i istakla da će Udruženje i u 2014. nastaviti sa uspešnim radom.

IMG_1196

U narednoj godini u fokusu će biti rad sa Narodnom skupštinom Srbije i uticaj na poboljšanje uslova privređivanja za MSP sa akcentom na žensko preduzetništvo.

Sanja Popović Pantić, čestitala je svim članicama UPŽ-a na ostvarenim uspesima, a koje je i Udruženje adekvatno medijski promovisalo.

Na koktelu su Marija Ivanković Jurišić i Jelena Kiš imale prezentaciju „Metropola nastavlja svoj put…Australija“ u okviru koje su podelile svoje utiske o putu u Australiju, gde su u septembru 2013. godine gostovale na Danima srpke kulture. Marija i Jelena prezentovale su jednomesečno iskustvo iz 4 grada  (Sidnej, Melburn, Brizbejn, Pert) koje su posetile i u kojima je održano 6 modnih revija Umetničke radionice „Marija Hand Made.

I naše članice imale su priliku da vide modele ove radionice koji su inspiisani Australijom, aboridžinskom umetnošću i kulturom, i da uz degustaciju australijskih vina i proizvoda koje su obezbedile neke od članica iz svog proizvodnog asortimana, proslave kraj još jedne uspešne poslovne godine.

25. Decembar 2013

Osnovano novo preduzeće Novitas Consult d.o.o. u Šapcu

Vlasnica i direktorka kompanije “Novitas” iz Šapca, Dragica Božinović i članica UPŽ-a je u sklopu svojih drustvenih aktivnosti, pokrenula novo preduzeće pod nazivom “Novitas Consult” d.o.o. u kome je akcenat stavila na ranjive grupe stanovništva i osobe sa hendikepom.

DSCF2857

Preduzeće za profesionalnu rehabiltaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, “Novitas Consult” d.o.o. je radni odnos na neodređeno vreme obezbedilo za pet osoba sa invaliditetom, koji su angažovani na poslovima sortiranja, prepakivanja i pakovanja prehrambenih proizvoda. Radna mesta zaposlenih su prilagođena njihovim mogućnostima, kako bi lakše obavljali radne zadatke.

DSCF2855

Firma ima dve funkcije: zapošljavanje i profesionalno osposobljavanje osoba sa invaliditetom za određena zanimanja u skladu sa Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom.

24. Decembar 2013

Udruženje poslovnih žena Subotica – sumiranje rezultata

Članice udruženja poslovnih žena Subotica, na svom prvom novogodišnjem koktelu, sumirale su rezultate ovogodišnjeg rada, odnosno 10 meseci postojanja, prilikom čega su istakle da su zabeleženi zavidni rezultati. Udruženje je sve vreme brojčano raslo i sada broji oko 80 članica.

subotica 2

Po rečima prof. dr Danice Drakulić, predsednice UPŽ Subotica, prvi rezultati došli su već posle nekoliko meseci, nakon prvih obuka i seminara, gde su uspele da sagledaju sve stvari sa kojima treba da se susretnu u svom poslu.

„Do sada je održan niz obuka, kurseva, programa i seminara, a osim toga osnovan je projektni tim, napravljen web sajt, a učlanjeno je i 20 studentkinja menadžmenta i ekonomije, kako bi ih pripremili za buduće poslove.Velika stopa nezaposlenosti, koja vlada u Srbiji, može da se reši isključivo samoorganizovanjem“, istakla je prof.dr Danica Drakulić.

Subotica 1

UPŽ Subotica je formirano marta ove godine, u okviru projekta Udruženja poslovnih žena Srbije „Promocija ženskog preduzetništva u Severnoj i Istočnoj Srbiji kroz javno zagovaranje”, koji je podržala Ambasada Sjedinjienih Američkih država u Srbiji.

20. Decembar 2013

Predstavljanje UPŽ Timočka krajina u Beču

Članice Udruženja poslovnih žena Timočke krajine početkom decembra predstavile su interesantne privredne potencijale za ulaganja našim poslovnim ljudima iz Austrije. Ovu promociju potencijala realizovale su zajedno sa Regionalnom privrednom komorom Zaječar.

Zajecar

Prema rečima Dragoslave Đokić, članice Upravnog odbora Udruženja žena, to je bila prilika da se razmene ideje, daju predlozi, kao i da se potencijalni investitori bliže upoznaju sa privredom Timočkog regiona.

Pored naših poslovnih ljudi iz Austrije, prezentacijama su prisustvovali i u njima aktivno učestvovali Nada Knežević, ekonomski savetnik u Ambasadi Srbije u Austriji, Vera Vidović, direktor predstavništva Privredne komore Srbije u Austriji, predstavnici Regionalne agencije za razvoj istočne Srbije, Nacionalne agencije za regionalni razvoj, Borislav Kapetanović, predsednik Zajednice srpskih klubova, predstavnici opština i mnogi drugi.

UPŽ Timočke krajine je formirano februara ove godine, u okviru projekta Udruženja poslovnih žena Srbije „Promocija ženskog preduzetništva u Severnoj i Istočnoj Srbiji kroz javno zagovaranje”, koji je podržala Ambasada Sjedinjienih Američkih država u Srbiji.

18. Decembar 2013

Sastanak ženske parlamentarne mreže i predstavnica preduzetništva

Na sastanku Ženske parlamentarne mreže u organizaciji Međunarodnog republikanskog instituta (International Republican Institute – IRI), članice Odbora za javno zagovaranje Udruženja poslovnih žena Srbije izložile su tri problema. Prvi se tiče amandmana na Zakon o privatizaciji, drugi se odnosi na naplatu taksi za isticanje firme (firmarine) i treći se tiče integrisanja privatnog i državnog sistema zdravstvene zaštite po principu da „novac prati pacijenta“.

Gordana Đurđević, predsednica Odbora za javno zagovaranje je konkretno predložila konverziju potraživanja u obeveznice, a ne konverziju u kapital, kako predlaže Zakon o privatizaciji. Reč je o konverziji nenaplaćenih potraživanja koja imaju mala i srednja preduzeća prema preduzećima u restrukturiranju u kojima je država većinski vlasnik.

Problem sa firmarinama izložila je Vesna Pucar Grubor pošto Ljiljana Karaklajić koja je identifikovala ovaj problem, nije bila prisutna na ovom sastanku. Suština je da se ne naplaćuju firmarine preduzećima koje imaju svoje filijale u većem broju gradova kao procenat od ukupnog prometa koji ostvaruje preduzeće, već u zavisnosti od prometa koji ostvaruje u tom gradu.

Dr Jasmina Knežević se založila za integrisanje  privatnog zdravstva u zdravstveni sistem Srbije.

Time bi bilo omogućeno da pacijent može da bira da li će se lečiti u privatnom ili državnom sektoru, čime se takođe daje pacijentu veća mogućnost izbora, jer bi osnovni troškovi lečenja u oba sektora bili pokriveni od Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje.