25. Decembar 2013eKapija

Udruženje poslovnih žena Srbije započelo projekat za bolju saradnju preduzetnica sa parlamentom

Udruženje poslovnih žena Srbije započelo je realizaciju projekta “Preduzetnice doprinose razvoju ekonomske politike u novom političkom kontekstu” kako bi ojačali saradnju između lokalnih udruženja preduzetnica i parlamenta, a samim tim i uticali na formulisanje rodno senzitivnih politika.

skupstina1

Kroz rad sa odborima u Parlamentu, biće predstavljeni prioriteti preduzetnica u Srbiji za koje je potrebno dobiti podršku parlamenta, navodi se u saopštenju.

Aktivnosti na tom projektu sprovodiće se u sedam gradova: Valjevo, Čačak, Bujanovac, Bački Petrovac, Subotica, Zaječar i Beograd sa udruženjima poslovnih žena “Nadežda Petrović” iz Čačka i “Eve” iz Valjeva, i Akademijom ženskog preduzetništva iz Bačkog Petrovca.

Parlament je pružio institucionalnu podršku ovom projektu koji finansira Delegacija Evropske unije i Vladina kancelarija za saradnju sa civilnim društvom.

Projekat obuhvata i održavanje pet radionica o “rodnom budžetiranju”, koje će se realizovati u Beogradu, Bačkom Petrovcu, Subotici, Zaječaru i Bujanovcu, kao i okrugle stolove u svih sedam gradova, na kojima će Platforma biti predstavljena.

Biće organizovane i panel disukusije na temu kvartalnih ekonomskih analiza o uslovima poslovanja za preduzeća, kao i svečano predstavljanje i potpisivanje Platforme u parlmentu i snimanje filma o projektu.

Izvor: eKapija

25. Decembar 2013Marsh

„Preduzetnice doprinose razvoju ekonomske politike u novom političkom kontekstu”

Udruženje poslovnih žena Srbije započelo realizaciju projekta „Preduzetnice doprinose razvoju ekonomske politike u novom političkom kontekstu”

Udruženje poslovnih žena Srbije započelo je realizaciju novog Projekta „Preduzetnice doprinose razvoju ekonomsk epolitike u novom političkom kontekstu” (“Preduzetnic edoprinose”), koji ima za cilj da ojača dijalog između UPŽ Srbije, lokalnih udruženja preduzetnica i Narodne skupštine Srbije, kako bi se u uticalo na formulisanje politika, koje će biti rodno senzitivne kad je reč o preduzetništvu.

Udruženje poslovnih žena Srbije aktivnosti na projektu „Preduzetnice doprinose” sprovodi u 7 gradova (Valjevo, Čačak, Bujanovac, Bački Petrovac, Suboticu, Zaječar i Beograd) sa sledećim partnerima: Udruženjem poslovnih žena „Nadežda Petrović”, Čačak; Udruženjem poslovnih žena „Eve”, Valjevo i Akademijom ženskog preduzetništva, Bački Petrovac.

Kroz rad sa relevantnim Odborima u Parlamentu predstaviće se prioriteti preduzetnica u Srbiji, na kojima je potrebno raditi i za koje je potrebno dobiti podršku Parlamenta. Zaključci sa panel diskusija koje će se organizovati u ovim Odborima, biće uključene u Platformu za podršku ženskom preduzetništvu od strane Parlamenta.

Parlament je pružio institucionalnu podršku ovom projektu, koji je finansiran od strane Delegacije Evropske unije i Vladine kancelarije za saradnju sa civilnim društvom.

Pored rada na Platformi sa Odborima u Parlamentu, projekat obuhvata sledeće aktivnosti:

  • Pet radionica o rodnom budžetiranju, koje će se realizovati u Beogradu, Bačkom Petrovcu, Subotici, Zaječaru i Bujanovcu
  • Okrugle stolove u svih sedam gradova, na kojima će Platforma biti predstavljena
  • Panel disukusije na temu kvartalnih ekonomskih analiza o uslovima poslovanja za preduzeća
  • Svečano predstavljanje i potpisivanje Platforme u Parlmentu od strane Predsednika Parlamenta na kraju projekta
  • Snimanje filma o projektu

Izvor: Marsh

25. Decembar 2013B92

Saradnja preduzetnica i parlamenta

Udruženje poslovnih žena Srbije započelo realizaciju projekta “Preduzetnice doprinose razvoju ekonomske politike u novom političkom kontekstu”.

Cilj projekta je jačanje saradnje između lokalnih udruženja preduzetnica i parlamenta, a samim tim i uticali na formulisanje rodno senzitivnih politika.

Kroz rad sa odborima u Parlamentu, biće predstavljeni prioriteti preduzetnica u Srbiji za koje je potrebno dobiti podršku parlamenta, navodi se u saopštenju.

Aktivnosti na tom projektu sprovodiće se u sedam gradova: Valjevo, Čačak, Bujanovac, Bački Petrovac, Subotica, Zaječar i Beograd sa udruženjima poslovnih žena “Nadežda Petrović” iz Čačka i “Eve” iz Valjeva, i Akademijom ženskog preduzetništva iz Bačkog Petrovca.

Parlament je pružio institucionalnu podršku ovom projektu koji finansira Delegacija Evropske unije i Vladina kancelarija za saradnju sa civilnim društvom.

Projekat obuhvata i održavanje pet radionica o “rodnom budžetiranju”, koje će se realizovati u Beogradu, Bačkom Petrovcu, Subotici, Zaječaru i Bujanovcu, kao i okrugle stolove u svih sedam gradova, na kojima će Platforma biti predstavljena.

Biće organizovane i panel disukusije na temu kvartalnih ekonomskih analiza o uslovima poslovanja za preduzeća, kao i svečano predstavljanje i potpisivanje Platforme u parlmentu i snimanje filma o projektu.

Izvor: B92

25. Decembar 2013Objektivno1

Novi projekat Udruženja poslovnih žena Srbije

Udruženje poslovnih žena Srbije započelo je realizaciju novog Projekta „Preduzetnice doprinose razvoju ekonomsk epolitike u novom političkom kontekstu” (“Preduzetnic edoprinose”), koji ima za cilj da ojača dijalog između UPŽ Srbije, lokalnih udruženja preduzetnica i Narodne skupštine Srbije, kako bi se u uticalo na formulisanje politika, koje će biti rodno senzitivne kad je reč o preduzetništvu.

skupstina1

Udruženje poslovnih žena Srbije aktivnosti na projektu „Preduzetnice doprinose” sprovodi u 7 gradova (Valjevo, Čačak, Bujanovac, Bački Petrovac, Suboticu, Zaječar i Beograd) sa sledećim partnerima: Udruženjem poslovnih žena „Nadežda Petrović”, Čačak; Udruženjem poslovnih žena „Eve”, Valjevo i Akademijom ženskog preduzetništva, Bački Petrovac.
Kroz rad sa relevantnim Odborima u Parlamentu predstaviće se prioriteti preduzetnica u Srbiji, na kojima je potrebno raditi i za koje je potrebno dobiti podršku Parlamenta. Zaključci sa panel diskusija koje će se organizovati u ovim Odborima, biće uključene u Platformu za podršku ženskom preduzetništvu od strane Parlamenta.

Parlament je pružio institucionalnu podršku ovom projektu, koji je finansiran od strane Delegacije Evropske unije i Vladine kancelarije za saradnju sa civilnim društvom.

skupstina2

Pored rada na Platformi sa Odborima u Parlamentu, projekat obuhvata sledeće aktivnosti:

  • Pet radionica o rodnom budžetiranju, koje će se realizovati u Beogradu, Bačkom Petrovcu, Subotici, Zaječaru i Bujanovcu
  • Okrugle stolove u svih sedam gradova, na kojima će Platforma biti predstavljena
  • Panel disukusije na temu kvartalnih ekonomskih analiza o uslovima poslovanja za preduzeća
  • Svečano predstavljanje i potpisivanje Platforme u Parlmentu od strane Predsednika Parlamenta na kraju projekta
  • Snimanje filma o projektu

Izvor: Objektivno1

20. Decembar 2013Narodne novine - Niš

Dijaspori predstavile privredne potencijale

Promocija potencijala Timočke krajine u Austriji realizovana sa Regionalnom privrednom komorom Zaječar, koja je jedan od osnivača Udruženja poslovnih žena

Članice Udruženja poslovnih žena Timočke krajine u dva navrata su predstavile interesantne privredne potencijale za ulaganja, našim poslovnim ljudima iz Austrije. Ovu promociju potencijala realizovale su zajedno sa Regionalnom privrednom komorom Zaječar, koja je jedan od osnivača Udruženja.

Prema rečima Dragoslave Đokić, člana Upravnog odbora Udruženja žena, to je bila prilika da se razmene ideje, daju predlozi, kao i da se potencijalni investitori bliže upoznaju sa privredom Timočkog regiona. Oni su ovom prilikom informisani i o međusobnoj spoljnotrgovinskoj razmeni koja beleži suficit, ali i da postoje velike mogućnosti za njegovo povećanje. Njima je predočeno da je Timočka krajina, za prvih deset meseci ove godine izvezla robu u Austriju za 5,1 milion dolara, a da je uvoz iznosio 3,9 miliona dolara.

Privredne grane, koje mogu da budu interesantne budućim investitorima i koje su prezentovane u Austriji su pre svega metalski kompleks, poljoprivreda posebno prehrambena industrija, energetika obnovljivi izvori energije, industrija kože, obuće, tekstila, kao i razni vidovi turističke ponude. Na Regionu postoji i veliki broj praznih proizvodnih hala, koje su takođe prezentovane budućim investitorima, ali i olakšice koje Republika Srbija i lokalne samouprave opredeljuju u cilju smanjenja nezaposlenosti.

Pored naših poslovnih ljudi iz Austrije, prezentacijama su prisustvovali i u njima aktivno učestvovali Nada Knežević, ekonomski savetnik u Ambasadi Srbije u Austriji, Vera Vidović, direktor predstavništva Privredne komore Srbije u Austriji, predstavnici Regionalne agencije za razvoj istočne Srbije, Nacionalne agencije za regionalni razvoj, Borislav Kapetanović, predsednik Zajednice srpskih klubova, predstavnici opština i mnogi drugi.

Značaj ovih susreta prepoznala je Kancelarija za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu, koja je kroz projekat finansijski podržala ove aktivnosti.

Izvor:  Narodne novine – Niš