Organizaciona struktura


Sanja Popović – Pantić
Predsednica

Olivera Popović
Potpredsednica

Dušica Semenčenko
Sekretar

Tim UPŽ


Sonja Pecelj

Danijela Drača Živković

Marija Nikolić

Sanja Jovanović

Upravni odbor


Sanja
Popović – Pantić
Predsednica

Olivera Popović
Potpredsednica

Dušica Semenčenko
Sekretar

dr Jasmina
Knežević

Ljiljana
Karaklajić

Radojka Nikolić

Vesna
Pucar Grubor

Gordana Đurđević

Dragijana
Radonjić Petrović

Nadzorni odbor


dr Jasmina
Knežević
Predsednica

Vesna Jovanović

Sonja Pecelj

Odbor za javno zagovaranje


Gordana Đurđević
Predsednica

Sanja
Popović – Pantić

Olivera Popović

dr Jasmina Knežević

Dragijana
Radonjić Petrović

Vesna Pucar Grubor

Maja Enis

Biljana Trifunović

Vesna Jevtović

Dragica Božinović

Miroslava Jovanović

Ljiljana Karaklajić

Radojka Nikolić

Dragana Stojanović