Pogledaj moju priču i postani preduzetnica

jun 2015 – novembar 2015

Cilj ovog projekta je promocija ženskog preduzetništva, kao i osnaživanje i podsticanje žena da pokrenu samostalni biznis – kroz predstavljanje uspešnih primera srpskih preduzetnica. Projekat je osmišljen da žensko preduzetništvo promoviše na vidljiv i pristupačan način.

Važan element projekta je prezentacija uspešnih uzora – posebno za mlađe generacije žena sa preduzetničkim idejama, koje potiču iz slabije razvijenih regiona. Ključni cilj je da se žene u ruralnim oblastima inspirišu da se osmele na samozapošljavanje i da pokrenu sopstvene biznise.

Projektne aktivnosti će se realizovati u pet gradova u Srbiji: Beograd, Subotica, Zaječar, Novi Pazar i Vranje.

Planirane aktivnosti na projektu:

 • Izložba fotografija – prezentacija portreta uspešnih preduzetnica
 • Izložba fotografija će se proširiti i na Instagram platformu, kako bi se preduzetnicama približili društveni mediji, novi načini prezentacije i komunikacije
 • Motivacioni govori koje će držati uspešne preduzetnice, od kojih su neke nagrađene nagradom “Cvet uspeha za ženu zmaja”. Zadatak preduzetnica u ulozi motivatora je da inspirišu žene svih starosnih dobi da postanu preduzetnice i pokrenu sopstvene biznise
 • Radionica “Biti ili ne biti preduzetnica”

Projekat je podržala Ambasada SAD u Srbiji.

US-Embassy-Serbia, logo             UPŽ Logo-srp

 

Aktivacijom do inkluzije u zapošljavanju

  UPŽ Logo-srp

1. jun – 31. decembar 2015. godine

Osnovni cilj projekta “Aktivacijom do inkluzije u zapošljavanju” je unapređenje zaposlivosti mladih sa invaliditetom kroz informisanje, aktivaciju, neformalnu obuku, radnu praksu i izgradnju održive saradnje sa poslodavcima. Aktivnosti se realizuju u tri grada: Beogradu, Novom Sadu i Nišu.

Projektnim aktivnostima kreiraće se mehanizmi koji će predstavlјati podršku za zapošlјavanje mladih sa invaliditetom:

 1. Informativna kampanja (jul-avgust) će biti usmerena na informisanje mladih sa invaliditetom o postupku procene radne sposobnosti, mogućnostima neformalnog obrazovanja i aktuelnim trendovima na tržištu rada. Promotivna kampanja će biti namenjena široj javnosti i čitavoj omladinskoj populaciji.
 1. Kroz neformalnu edukaciju (septembar-oktobar), mladi sa invaliditetom će unaprediti svoja znanja i veštine, što će ih osnažiti za tržište rada i pobolјšati vezu između obrazovanja i zapošlјavanja. Biće realizovano 3 petodnevna edukativna programa u 3 grada sa ukupno 45 mladih sa invaliditetom.
 1. U saradnji sa poslovnim asocijacijama, održaće se 3 jednodnevne radionice sa poslodavcima (novembar-decembar) kako bi se doprinelo unapređenju zapošljavanja mladih sa invaliditetom. Na ovaj način, kreiraće se mehanizmi i uslovi za pohađanje radne prakse mladih sa invaliditetom.

Projekat realizuje Forum mladih sa invaliditetom, a Udruženje poslovnih žena Srbije podržava njegovu implementaciju.

Projekat finansira Ministarstvo omladine i sporta.

Razvoj žena preduzetnica


novembar 2014.

Udruženje poslovnih žena Srbije (UPŽ) u partnerstvu sa HD Evropskom konsalting grupom, realizuje projekat Regionalnog ekonomskog rasta (REG) “Razvoj žena preduzetnica“. Projekat je finansijski podržao USAID.

Aktivnosti na ovom projektu se sprovode u Beogradu, Subotici i Vranju u vidu trodnevnih treninga.

Treninzi su namenjeni početnicama u biznisu, preduzetnicama koje su svoje firme osnovale u protekle dve godine, ili su na samom početku poslovanja.

Teme treninga:

 • Upotreba socijalnih mreža kao podrška start up-ima – predavač Tijana Sekulić
 • Upravljanje ljudima– predavač Jelena Vemić Đurković
 • Od biznis ideje do tržišta – predavač Tatjana Mamula.

Aktivnosti na projektu će se implementirati tokom novembra 2014. godine.

Razvoj usluga za promociju ženskih start-up preduzeća

  Takmicenje_u_inovacijama_heder

oktobar 2014 – mart 2015

Udruženje poslovnih žena Srbije (UPŽ) uz podršku Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH  – GIZ) realizuje projekat „Razvoj usluga za promociju ženskih start-up preduzeća“. Projekat se sprovodi u Beogradu, Subotici i Valjevu uz saradnju lokalnih udruženja poslovnih žena.

Projekat ima za cilj:

 • Podizanje svesti o mogućnostima koje preduzetništvo pruža studentkinjama, potencijalnim i start-up preduzetnicama u cilju samozapošljavanja
 • Osposobljavanje studentkinja, potencijalnih i start-up preduzetnica za primenu efikasnih i savremenih metoda, tehnika i alata za brže i uspešnije otpočinjanje i razvoj biznisa
 • Promociju primera dobre prakse u ženskom preduzetništvu

Korisnice projekta su studentkinje koje žele da steknu preduzetničke veštine; potencijalne preduzetnice koje su trenutno nezaposlene i žene koje su otpočele biznis u poslednje tri godine.

Projekat donosi mnoge novine ne samo kada je reč o pristupu jačanja kapaciteta ženskog preduzetništva već i preduzetništva u celini. Novine predstavljaju grupe aktivnosti koje su komplementarne i koje se odnose na:

 • Obuke za osposobljavanje polaznica za primenu nove Lean start-up metodologije
 • Proces mentoringa od strane iskusnih preduzetnica
 • Formalni konsalting od strane eksperata iz određenih delatnosti
 • Umrežavanje žena
 • Promociju novih rešenja, modela učenja u biznisu i najbolje prakse preduzetnica

Prvi ciklus obuka 26-27. novembar 2014.

Drugi ciklus obuka 9-11. decembar 2014.

Treći ciklus obuka 16-18. decembar 2014.

Završni događaj: Takmičenje u inovacijama 28. april 2015.

Promocija ženskog preduzetništva u jugoistočnoj Srbiji

                  logo-upz

septembar 2014 – jun 2015

Udruženje poslovnih žena Srbije će nastaviti sa radom na širenju mreže udruženja preduzetnica i sarađivaće sa grupom preduzetnica iz Vranja kako bi pružilo podršku osnivanju lokalnog Udruženja poslovnih žena.

Novoosnovano udruženje će obuhvatiti žene iz nekoliko opština južne Srbije: Vladičin Han, Surdulica, Bosilegrad i Trgovište. Ova inicijativa, pored podsticanja žena da se bave preduzetništvom, teži i ka pružanju mogućnosti za samozapošljavanje u ovom ekonomski nerazvijenom regionu.

UPŽ Srbije će sa ženama u Vranju raditi na razvijanju strateškog plana za osnivanje i registraciju nove organizacije civilnog društva, kao i na pojačavanju njihovih tehničkih i upravljačkih kapaciteta.

Projekat će se realizovati kroz radionice, mentorstvo i konsultantske aktivnosti u cilju osnivanja mreže preduzetnica u Pčinjskom okrugu.

Projektni ciljevi su:

 • Ojačavanje preduzetničkog potencijala žena u ovom regionu
 • Povećavanje vidljivosti doprinosa žena lokalnom ekonomskom razvoju
 • Umrežavanje sa preduzetnicama na nacionalnom nivou
 • Promena rodnih stereotipa u društvu i ekonomiji
 • Razvoj i jačanje multikulturalizma u jugoistočnoj Srbiji
 • Jačanje partnerstva sa agencijama iz javnog sektora posvećenim MSP, rodnoj ravnopravnosti, kao i pitanjima vezanim za zapošljavanje.

Projekat finansira Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji i predstavlja nastavak uspešne saradnje na projektima sa Udruženjem poslovnih žena Srbije.