Podstičemo žensko preduzetništvo u Srbiji

Jul 2014 – April 2015

Udruženje poslovnih žena Srbije (UPŽ) uz podršku i saradnju Centra za internacionalna privatna preduzeća (Center for International Private Enterprise – CIPE) realizuje projekat „Podstičemo žensko preduzetništvo u Srbiji“. Projekat se sprovodi u pet gradova Srbije (Beograd, Zaječar Čačak, Valjevo i Subotica) i uz podršku lokalnih udruženja poslovnih žena.

Cilj projekta je jačanje liderskih i preduzetničkih kapaciteta mladih žena u Srbiji kroz formalni program mentorstva sa posebnim naglaskom na:

  • Podizanje svesti o preduzetništvu kao karijernoj opciji za žene
  • Umrežavanje preduzetnica u Srbiji
  • Promociju mladih preduzetnica i njihovog biznisa
  • Priznanje za njihov rad
  • Nadahnuće i motivaciju za druge potencijalne preduzetnice da postanu profesionalno samostalne i budu liderke u zajednici

Ovaj program predstavlja nastavak uspešno realizovanih mentorskih programa UPŽ Srbije, rada mentorki iskusnih preduzetnica sa početnicama u poslovanju.

Najuspešniji mentorski par biće nagrađen specijalnom nagradom u okviru godišnje nagrade „Cvet uspeha za ženu zmaja”, koju već 8 godina dodeljuje UPŽ Srbije.

Ovaj projekat donosi još jednu novinu, u aktivnosti će biti uključene i studentkinje, koje žele da se više upoznaju sa preduzetništvom i povežu sa već iskusnim preduzetnicama i uče od njih.

Aktivnosti projekta su: individualni i grupni mentoring, obuka o različitim aspektima preduzetništva, umrežavanja preduzetnica i promocije.

Ovaj projekat je podržan donacijom Centra za internacionalna privatna preduzeća (Center for International Private Enterprise – CIPE), iz Vašingtona (Washington, D.C.)

Preduzetnice doprinose razvoju ekonomske politike u novom političkom kontekstu

Novembar 2013 – Novembar 2014

Projekat „Preduzetnice doprinose razvoju ekonomske politike u novom političkom kontekstu” (“Preduzetnice doprinose”) ima za cilj jačanje dijaloga između UPŽ Srbije, lokalnih udruženja preduzetnica i Parlamenta, kako bi se uticalo na formulisanje politika, koje će biti rodno senzitivne kad je reč o preduzetništvu.

Udruženje poslovnih žena Srbije aktivnosti na projektu „Preduzetnice doprinose” sprovodi u sedam gradova (Valjevo, Čačak, Bujanovac, Bački Petrovac, Subotica, Zaječar i Beograd) sa sledećim partnerima: Udruženjem poslovnih žena „Nadežda Petrović”, Čačak; Udruženjem poslovnih žena „Eve”, Valjevo i Akademijom ženskog preduzetništva, Bački Petrovac.

Cilj je da se na okruglim stolovima sa relevantnim Odborima predstave inicijative preduzetnica, koje će pomoći pri donošenju odluka i na taj način dati doprinos usvajanju politika koje se odnose na pitanja unapređenja razvoja ženskog preduzetništva u Srbiji.

Zaključci sa ovih sastanaka biće uključeni u Deklaraciju za podršku ženskom preduzetništvu, sa ciljem da Deklaracija na kraju projekta bude verifikovana od strane Parlamenta.

Projekat finansira Delegacija Evropske unije u Srbiji i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije. Institucionalnu podršku projektu pruža Narodna skupština Republike Srbije.

AKTIVNOSTI PROJEKTA:

  • Radionice o rodnom budžetiranju
  • Promocija nacrta Deklaracije za podršku ženskom preduzetništvu u obliku okruglih stolova u svih sedam gradova
  • Kvartalne ekonomske analize o uslovima poslovanja u Srbiji
  • Snimanje filma o projektu “Preduzetnice doprinose”
  • Svečano predstavljanje i potpisivanje Deklaracije u Parlamentu na kraju projekta

Više o aktivnostima na  ovom projektu.

Unapređenje ženskog preduzetništva u Srbiji kroz mentorstvo i umrežavanje

Jul 2013 – Decembar 2013

Udruženje poslovnih žena Srbije započinje novi projekat Unapređenje ženskog preduzetništva u Srbiji kroz mentorstvo i umrežavanje”, koji podržava CIPE – Centar for International Private Entreprise.

Projekat obuhvata  uključivanje 15 mladih žena koje su na početku preduzetništva i žele da unaprede svoje poslovanje u rad sa mentorima. Projektom će biti obuhvaćeno 5 gradova u 5 regiona: Subotica, Zaječar, Čačak Valjevo i Beograd uz podršku lokalnih udruženja preduzetnica.

Izabrane polaznice, mlade preduzetnice će dobiti za mentorke uspešne preduzetnice koje će sa njima raditi do kraja projekta. Mentorke će biti odabrane prema sektorima u kojima početnice žele da razvijaju biznis, a tokom mentorstva imaće podršku ostalih članica UPŽ Srbije kao i lokalnih udruženja poslovnih žena kroz umrežavanje. Takođe, Ambasadorke ženskog preduzetništva će kroz jednodnevne susrete sa mladim preduzetnicama u svih 5 gradova,  preneti svoje iskustvo i pomoći im da se osnaže i nastave razvoj svojih preduzeća.

Sve zainteresovane preduzetnice dobiće upitnik prilikom prijavljivanja, a specijalna komisija odabraće one koje će učestvovati u ovom mentorskom programu.

Projekat se završava u decembru ove godine, a podršku učesnicama projekta nastaviće da pružaju lokalna udruženja preduzetnica iz gradova i regiona obuhvaćenih projektom.

 

Osposobljavanje mladih žena s telesnim i razvojnim smetnjama

Maj 2013 – Novembar 2013.

U okviru svojih društveno odgovornih aktivnosti Udruženje poslovnih žena Srbije realizuje u saradnji sa Domom za decu i omladinu ometenu u razvoju „Sremčica“ iz Beograda projekat „Osposobljavanje mladih žena s telesnim i razvojnim smetnjama“. Podršku projektu pruža Međunarodni ženski kluba iz Beograda (International Women’s Club).

Dom za decu i omladinu ometenu u razvoju “Sremčica” je ustanova socijalne zaštite koja zbrinjava osobe sa umerenim, težim i teškim oblikom ometenosti.

“Osposobljavanje mladih žena s telesnim i razvojnim smetnjama“ je projekat posvećen edukaciji učesnica u oblasti dizajna nakita i odevnih predmeta, koje one izrađuju na radno-terapijskim radionicama,  sa ciljem  da doprinese  njihovom ekonomskom osnaživanju i društvenoj integraciji mladih žena iz kategorije “ugroženih grupa”.

Program je osmišljen tako da posebna pažnja bude usmerena i na održavanje dobrog i kontinuiranog kontakta učesnica projekta sa „spoljnim svetom“. Tokom realizacije projekta, ne samo trener, već i članice Udruženja poslovnih žena Srbije biće redovni posetioci Doma, sa kojima će štićenice moći da dele svoja iskustva o projektu.

Aktivnostima na projektu rukovodiće članica UPŽ Srbije Marija Ivanković Jurišić (HAND MADE), koja ima višegodišnje iskustvo u dizajnu i umetničkim zanatima, kao i iskutvo u održavanju raznih treninga, radionica za osobe sa posebnim potrebama.

Tokom  trajanja projekta, učesnice će uz pomoć trenerke kroz zanimljive, umetničke radionice biti  osposobljene da proizvedu predmete autetičnog dizajna ili dekorativnu liniju namenjenu tržištu.

Projekat se završava velikom prodajnom izložbom štićenica Doma “Sremčica” u Beogradu, a prikupljena sredstva biće iskorišćena za nabavku materijala za seriju narednih radionica štićenika Doma “Sremčica”.

 Više o ovom projektu

 

Promocija ženskog preduzetništva u Severnoj i Istočnoj Srbiji kroz javno zagovaranje

Oktobar 2012 – Septembar 2013.

Udruženje poslovnih žena ovaj projekat sprovodi u dve paralelne i komplementarne aktivnosti:
Prva aktivnost UPŽ će se ogledati  kroz zajednički rad sa grupom žena preduzetnica u severnoj i istočnoj Srbiji i pomoći prilikom uspostavljanja i registracije njihovih lokalnih udruženja poslovnih žena. Fokus će biti usmeren na dva grada u dva regiona: Subotica na severu i Zaječar na istoku. Cilj ove aktivnosti je da žensko preduzetništvo, koje je važan faktor u lokalnom ekonomskom razvoju bude vidljivije i da lokalne opštine, kao i Vlada, budu upoznati sa njegovim doprinosom, naročito sa ulogom preduzetnica u vođenju porodičnih biznisa.

Drugi deo ovog projekta je javno zagovaranje kroz emitovanje 10 emisija na televiziji. Serija emisija će imati naslov „Preduzetnice pitaju”.

Članice Udruženja poslovnih žena Srbije će imati priliku da postavljaju različita pitanja u vezi sa temama koje utiču na njihovo poslovanje, a na pitanja će odgovorati predstavnici vodećih političkih partija u Odboru za privredu, regionalni razvoj, trgovinu i energetiku Narodne skupštine Republike Srbije.

Projekat je podržan od strane ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu.

Više o ovom projektu: