Promocija ženskog preduzetništva u Jugozapadnoj Srbiji

Avgust 2012 – April 2013.

Udruženje poslovnih žena Srbije je započelo saradnju sa grupom žena preduzetnika u Jugozapadnoj Srbiji, kako bi im pomoglo da osnuju i registruju novo lokalno udruženje preduzetnica u ovom regionu. Zajedno sa osnivačicama i novim članicama izgrađuju se kapaciteti nove organizacije civilnog društva – Udruženja poslovnih žena Jugozapadne Srbije, kroz razvoj strateškog operativnog plana i konsultantske usluge koji će obezbediti održivost novoformiranog Udruženja.

Ciljevi projekta su: jačanje preduzetničkog potencijala žena u Jugozapadnoj Srbiji, povećanje vidljivosti doprinosa žena u lokalnom ekonomskom razvoju, povezivanje preduzetnica na nacionalnom nivou, promena rodnih stereotipa i razvoj i jačanje multikulturalizma kroz uspostavljanje lokalne ženske mreže. Projektne aktivnosti će uključivati formiranje baze podataka žena preduzetnika u jugozapadnoj Srbiji, organizaciju mesečnih sastanaka i registrovanje i mentorstvo novog Udruženja poslovnih žena u jugozapadnoj Srbiji, registrovanog u Novom Pazaru.

Projekat je podržan od strane Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu.

Više o ovom projektu:

Unapređenje kapaciteta MSP na implementaciji Principa osnaživanja žena

Januar 2013 – Oktobar 2013.

Projekat „Unapređenje kapaciteta MSP na implementaciji Principa osnaživanja žena“ ima za cilj da upozna rukovodioce, a pre svega vlasnice malih i srednjih preduzeća sa 7 principa osnaživanja žena koji su inicirani od strane kancelarija UN WOMEN i Globalnog dogovora UN i da pomogne u njihovoj implementaciji u tim preduzećima.

U Srbiji je 2012. godine 11 velikih korporacija potpisalo deklaraciju i obavezalo se da će primenjivati ove principe u svojim preduzećima, a ovaj projekat će to omogućiti u MSP širom Srbije.

Udruženje poslovnih žena Srbije aktivnosti na ovom projektu sprovodi u saradnji sa udruženjima poslovnih žena iz 5 gradova: Čačka, Valjeva, Niša, Kragujevca i Bačkog Petrovca. Predstavnice ovih udruženja će biti mentorke preduzetnicama iz svojih gradova i pomoćiće im da u toku trajanja projekta uvedu neke od principa u svoja preduzeća.

Principi osnaživanja žena koji će se uvoditi u MSP širom Srbije su:

 1. Na visoke upravljačke pozicije postavljati rukovodioce i rukovoditeljke posvećene rodnoj ravnopravnosti
 2. Prema svim ženama i muškarcima na poslu pravedno postupati – poštovati i podržavati ljudska prava i nediskriminaciju
 3. Obezbediti zdravlje, bezbednost i blagostanje svih radnica i radnika
 4. Promovisati obrazovanje, obuku i stručno usavršavanje žena
 5. Razvijati kompaniju, lanac snabdevanja i marketing na način koji osnažuje žene
 6. Promovisati ravnopravnost kroz inicijative u društvu i zagovaranje
 7. Meriti napredak rodne ravnopravnosti i javno izveštavati o njemu

Projekat finansira UN Women.

Više o ovom projektu

Žene napreduju

Decembar 2012 – Decembar 2013.

Projekat „Žene napreduju“ ima za cilj da poveća učešće žena preduzetnika u kreiranju lokalne ekonomske politike u manje razvijenim područjima u Srbiji kroz promociju pitanja vezanih za preduzetništvo i samozapošljavanje.

Projekat je usmeren na jačanje saradnje između lokalnih udruženja poslovnih žena i Udruženja poslovnih žena Srbije, kao i na jačanje lokalnih kapaciteta za dalji razvoj ženskog preduzetništva u 5 opština u kojima je već oformljeno udruženje (Niš, Kragujevac, Čačak, Valjevo i Novi Pazar) kao i na osnivanje novog udruženja preduzetnica (u Bujanovcu).

Udruženje poslovnih žena Srbije aktivnosti na projektu „Žene napreduju” sprovodi sa partnerima – Udruženje poslovnih žena „Nadežda Petrović”, Čačak, Udruženje poslovnih žena „Eve”, Valjevo, Udruženje poslovnih žena Niš, a institucionalnu podršku pružaju Opština Bujanovac – Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj, Udruženje prerađivača hrane „Pešter food”, Novi Pazar i Udruženje poslovnih žena „Vizija”, Kragujevac.

Projekat finansira Delagacija Evropske unije u Srbiji i Vladina kancelarija za saradnju sa civilnim društvom.

Više o ovom projektu:

 

 

.

Balkan Women Coalition for Professional Qualification and Training in the field of Business and Economic Science” – B-Wco

Projekat “Balkanska mreža udruženja poslovnih žena za profesionalnu kvalifikaciju i trening u domenu poslovanja i ekonomskih nauka” (B-Wco) razvijen je između 8 zemalja Balkanskog regiona (Grčka, Rumunija, Bugarska, Hrvatska, Turska, Srbija, Makedonija i Albanija) i zasniva se na dugoročnoj saradnji i radu organizacija i nevladinih udruženja iz regiona kako bi se dostigao zajednički cilj – pružanje podrške poslovnoj kvalifikaciji žena i pojačavanju njihove konkurentnosti na tržištu rada.

Cilj ovog trogodišnjeg projekta je jačanje kapaciteta članica Balkanske mreže udruženja poslovnih žena, kroz seminare, radionice i treninge radi bolje saradnje na projektima, koje je EU usvojila za period 2014-2020. godine. Projekat promoviše jednake mogućnosti kao i nove obrazovne mogućnosti i mogućnosti za naknadna usavršavanja. Projekat se realizuje uz podršku Evropske unije, preko Grundtvig potprograma koji je deo Programa za celoživotno učenje (2007-2013).

Glavna ideja projekta je stvaranje Balkanske Koalicije za saradnju, edukaciju i usavršavanje žena i ljudi sa invaliditetom iz zemalja regiona i, kroz projektne aktivnosti će raditi na razvoju zajedničkih programa stručnog obrazovanja i obuka koji razvijaju znanja, veštine i kompetencije koje su aktuelne na tržištu rada. Na ovaj način se doprinosi jačanju veze između veština stečenih  obrazovanjem i potreba na tržištu rada.

UPŽ Srbije je svoj doprinos ostvarivanju ciljeva projekta pružilo kroz aktivno učestvovanje u radionicama i seminarima, kroz pripremu materijala i prezentacija, koji sačinjavaju platformu za online učenje. Uz to, UPŽ Srbije je radilo na diseminaciji informacija o projektu među svojim članicama, kako bi se što više preduzetnica uključilo u aktivnosti projekta – u cilju osnaživanja žena kroz dostizanje ciljeva projekta.

Ostvarenje ciljeva na projektu se postiže kroz niz planiranih aktivnosti.

 • Osnivanje Balkanske Koalicije između organizacija-učesnica
 • Održavanje radionica (kratki obrazovni programi) za interaktivno učenje, razmenu najboljih praksi, brainstorming i izgradnju obrazovnih mreža
 •  Održavanje seminara (interaktivna okupljanja) sa različitim preduzetničkim temama
 • Priprema, objavljivanje i diseminacija informativnog i promotivnog materijala.
 • Kontinuirano ažuriranje web stranice, sa ciljem pružanja informacija svima koji žele da učestvuju aktivnostima Koalicije
 • Razvoj E-learning platforme – besplatan edukativni materijal sa seminara i radionica, uz interaktivni rad putem webinara

Razvoj lokalnih udruženja preduzetnica u cilju uspostavljanja dijaloga sa javnim sektorom i jačanje mreže inovativnih ženskih biznisa FEMM INNO Net

Septembar 2012 – Decembar 2012.

Ovaj projekat je nastavak prethodnog projekta koji je bio finansiran od strane GIZ u 2011. godini „Promovisanje inovativnosti kod žena preduzetnika“, čiji je cilj bio stvaranje mreže ženskih inovativnih kompanija (FEMM INNO NET) u tri regiona u Beogradu, Kraljevu i Valjevu, zajedno sa opštinama koje pripadaju ovim regionima.

Aktivnosti koje su sprovođene u nastavku projekta, pre svega, imale su za cilj da dodatno osnaže lokalna udruženja preduzetnica kako bi ona uzela aktivnije učešće u kreiranju politike razvoja preduzetništva na lokalnom nivou. Polazeći od pretpostavke da je za uticaj lokalnog poslovnog udruženja od velike važnosti i snaga njegovih članica, nastavili smo sa praksom započetom u prethodnom projektu na jačanju inovativnosti i konkurentnosti ženskih preduzeća, članica ovih udruženja.

Podržano od strane GIZ, Nemačka.