Unapređenje komunikacije sa članstvom i relevantim institucijama

Avgust-Novembar 2010
Unapređenje komunikacije sa članstvom i relevantim institucijama. Projekat je finansirala Nacionalna agencija za regionalni razvoj.

Ovim projektom podržano je restrukturiranje i unapređenje interne i eksterne komunikacije Udruženja poslovnih žena Srbije. Kreirana je multifunkcionalna baza članica UPŽ u programu Access, urađen je kompletan novi vizueleni identitet sajta UPŽ sa posebnim akcentom na međusobno povezivanje naših članica. Kako bismo učinili naše Udruženje vidljivijim, kreirali smo profil našeg Udruženja na društvenoj mreži Facebook.

“Ronja” – edukacioni centar za žene

2007-2010
“Ronja” – edukacioni centar za žene (Obrazovanje za otpočinjanje biznisa). Ovaj projekat finansira Ulof Palme centar-Udruženje stanara iz Švedske.

Osim promocije “Ronja” modela (meta plan seminar), UPŽ je organizovalo obuke za start-up za nezaposlene žene u saradnji sa beogradskim opštinama (Voždovac, Zvezdara, Rakovica i Skupština grada). Sto žena je učestovalo u Ronja edukacijama u Srbiji. Od 2007 – 2008. godine, osnovano je 10 firmi a tokom 2009-2010. godine, Udruženje poslovnih žena Srbije sarađuje sa Privrednom bankom Beograd koja je odobrila 10 biznis planova koji su nastali kao rezultat start-up obuka za mikro kreditiranje. Ovaj projekat je u toku.

“Freja” Forum for democracy, equal opportunities and EU integration

2007-2010
“Freja” Forum for democracy, equal opportunities and EU integration, funded by Olof
Palme Center, through the Swedish union of Tenants
This is an ongoing project taking place in each of the five countries in the western Balkans: Croatia,
Serbia, Macedonia, Bosnia-Herzegovina and Albania, with the overall goal to foster democratic

processes through building different cooperation networks. Multiethnic, multi-sectoral, multicultural
and both gender’s network has been created among NGO’s, private sector and institutions in the
Western Balkans, with a forum held in a different city (country) each year. Belgrade, Serbia hosted
the Forum in November 2009.

Dobitna kombinacija u postizanju rodne ravnopravnosti na tržištu rada

2007-2008
Dobitna kombinacija u postizanju rodne ravnopravnosti na tržištu rada u 5 regiona : ženska ekonomska prava i prava na zaposlenje kao razvojno pitanje vs. Privatizacija“ ili skraćeno «Win – Win za žene», Projekat je finansirao UNIFEM.

Tokom ovog projekta, organizovani su okrugli stolovi u pet regiona u Srbiji na kojima su učestvovali predstavnici lokalnih vlasti i nevladinih organizacijama koje su posvećene ekonomskom osnaživanju žena kao i menadžeri lokalnih kompanija sa ciljem da podrže prava zaposlenih žena u firmama koje su trebale da budu privatizovane.

“Freja” mentorski program u zemljama Zapadnog Balkana

2006
“Freja” mentorski program u zemljama Zapadnog Balkana, oji finansira Ulof Palme Centar-Udruženje stanara iz Švedske