Korporativna društvena odgovornost ili Društveno odgovorno poslovanje

U cilju ostvarenja proklamovane Strategije razvoja i promocije društveno odgovornog poslovanja u Srbiji za period od 2010 do 2015. godine ( DOP), Udruženje poslovnih žena čini sveobuhvate napore u promovisanju ovog koncepta, kao i na osnaživanja položaja žena na tržištu rada.

UPŽ od 2007 godine, nagradom CVET USPEHA ZA ŽENU ZMAJA u kategoriji “naj model zapošljavanja” pronalazi i nagrađuje ženske firme koje su osmislile model zapošljavanja žena i time im dale šansu da se pozicioniraju na tržištu rada.

Projekat “Podizanje nivoa svesti o dobrim praksama korporativne društvene odgovornosti u promovisanju položaja žena na tržištu rada” imao je za cilj pronalaženje i isticanje dobre prakse u preduzećima bilo da su iz kategorije MSP, ili korporativnog sektora za poseban doprinos za pomoć ženama u osnaživanju njihovog položaja na tržištu rada. Skup dobrih primera rezultirao je i štampanjem specijalne brošure “Društveno odgovorno poslovanje i poboljšanje položaja žena na tržištu rada”.

Postajemo prepoznatljive i u oblasti humanitarnog rada, suorganizatori smo tradicionalne humanitarne akcije MOTO DEDA MRAZ sa Asocijacijom mtociklista Srbije,

Udruženje poslovnih žena Srbije teži ka tome da kroz svoj rad, a u ime članica, pruži primer, postane uzor i postavi nove standard u okviru društveno odgovornog poslovanja i brige prema društvenoj zajednici.