22. Januar 2016

Aktivnosti

  • Treninzi za preduzetnice, vlasnice preduzeća koje imaju aktivan biznis.
  • Treninzi za žene koje žele da započnu sopstveni biznis.
  • Mentorski program.
  • Sastanci članica na mesečnom nivou.
  • Javno zagovaranje u oblasti kreiranja politike razvoja preduzeća i preduzetništva sa posebnim akcentom na položaj i ulogu žena.
  • Istraživanje i publikacije.
  • Promocija uspešnih primera kroz godišnju nagradu za najbolje preduzetnice.
  • Regionalna i međunarodna saradnja.

Pored relevantnih nacionalnih institucija za razvoj preduzetništva, aktivnosti UPŽ do sada su podržale razne međunarodne organizacije u okviru svojih programa.

« nazad