4. Septembar 2012

Odbor za javno zagovaranje


Gordana Đurđević
Predsednica

Sanja
Popović – Pantić

Olivera Popović

dr Jasmina Knežević

Dragijana
Radonjić Petrović

Vesna Pucar Grubor

Maja Enis

Biljana Trifunović

Vesna Jevtović

Dragica Božinović

Miroslava Jovanović

Ljiljana Karaklajić

Radojka Nikolić

Dragana Stojanović
« nazad