26. Decembar 2013KT.gov.rs

Projekat preduzetnica za bolju saradnju sa parlamentom

Beograd – Udruženje poslovnih žena Srbije je započelo realizaciju projekta „Preduzetnice dopriniose razvoju ekonomske politike u novom političkom kontekstu” kako bi se ojačala saradnja između lokalnih udruženja preduzetnica i parlamenta i na taj način uticalo na formulisanje rodno senzitivnih politika.

maruska

Prioriteti preduzetnica u Srbiji za koje je potrebno dobiti podršku parlamenta će biti predstavljeni kroz rad sa odborima u parlamentu, navodi se u saopštenju. Aktivnosti na tom projektu sprovodiće se u sedam gradova, koji uključuju i Bujanovac.

Parlament je pružio institucionalnu podršku ovom projektu koji finansira Delegacija Evropske unije i vladina Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom. Projekat obuhvata i održavanje pet radionica o „rodnom budžetiranju”, koje će se realizovati u Beogradu, Bačkom Petrovcu, Subotici, Zaječaru i Bujanovcu, kao i okrugle stolove u svih sedam gradova, na kojima će biti predstavljena Platforma.

Izvor: Koordinaciono telo Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa

« nazad