26. Decembar 2013Pregled

Rodno senzitivna politika

Udruženje poslovnih žena Srbije započelo realizaciju projekta „Preduzetnice doprinose razvoju ekonomske politike u novom političkom kontekstu“ kako bi ojačali saradnju između lokalnih udruženja preduzetnica i parlamenta, a samim tim i uticali na formulisanje rodno  senzitivnih politika.

Kroz rad sa odborima u Parlamentu, biće predstavljeni prioriteti preduzetnica  u Srbiji za koje je potrebno dobiti podršku parlamenta, navodi se u saopštenju.

Aktivnosti na tom projektu sprovodiće se u sedam gradova: Valjevo, Čačak, Bujanovac, Bački Petrovac, Subotica, Zaječar i Beograd sa udruženjima poslovnih žena „Nadežda Petrović“ iz Čačka i „Eve“ iz Valjeva, i Akademijom ženskog preduzetništva iz Bačkog Petrovca.

Parlament je pružio institucionalnu podršku ovom projektu koji finansira Delegacija Evropske unije i vladina kancelarija za saradnju sa civilnim društvom. Projekat obuhvata i održavanje pet radionica o „rodnom budžetiranju“, koje će se realizovati u Beogradu, Bačkom Petrovcu, Subotici, Zaječaru i Bujanovcu, kao i okrugle stolove u svih sedam gradova, na kojima će Platforma biti predstavljena.

Izvor: Pregled

« nazad